top of page

BETWEEN US

Solo ehxhibition
17/11/20 – 19/12/20 
Global Art Gallery, Tel Aviv, Israel

בתערוכת היחיד החדשה של האמנית מרינה קוטלר "Between Us” מזמינה קוטלר את הצופה לצלול בין דמויות מצוירות ואמנות אפריקאית שקפאו בזמן, ולהתמסר לרגע הנוכחי. 

בתערוכה מציגה קוטלר ציורים שנעשו על משטחי בד ועץ בגדלים שונים, ומשלבים טכניקות וחומרים כגון: צבעי שמן, אקריליק, צבעים תעשייתיים ומטאליים, עלי כסף וזהב, קולאז׳ ועוד.

בציוריה עוסקת קוטלר בנשים מסביבתה הקרובה והיומיומית ובוראת אותן דרך הציור באופן רוחני, שמימי וקדוש. הצמצום והפשטת הצבע לצד פירוק הדימוי ובנייתו מחדש, יוצר ישות מוכרת-חדשה. העבודות עצמן מאופיינות במשיכות מכחול אקספרסיביות שבונות דרך פרגמנטים דימוי פיגורטיבי. באמצעות הסיפור, הדמויות והטכניקה מבקשת התערוכה לזמן מפגש בינינו לבין עצמנו, בין המכחול לציור ובין הקו לכתם.

דיאלוג נוסף שנוצר בתערוכה נובע מהחיבור בין האמנות האפריקאית השבטית המוצגת דרך קבע בגלריה, לבין ציוריה העכשוויים של קוטלר.

bottom of page